เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-SAPSAN EXPRESS TRAIN–มอสโคว์ ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม -มอสโคว์ – ASTANA 

Code ZEN64
Country
Start From 42,999
Detail Download PDF