เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4D3N

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4D3N

เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี้ยว – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - เมืองซาปา – นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา – ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์

 

เดินทาง 29 ธันวาคม - 27 มีนาคม 2563

Code VJ43
Country เวียดนามเหนือ เลสโก กอดดาวห่มฟ้า 4D3N
Start From 11,999
Detail Download PDF