พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ


เดินทางเดือน 16มกราคม - 28พฤษภาคม 2563

Code sdfghj
Country พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N
Start From 8,999
Detail Download PDF