พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3D2N

พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3D2N


พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน

เดินทางเดือน 16 มกราคม - 28 มีนาคม 2563

Code หกดอ
Country พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3D2N
Start From 10,999
Detail Download PDF