อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด -พระราชวังกลางน้ำ- ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -วัดพระพิฆเนศ - ชัยปุระ - แซนด์เบารี-เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
 

 

เดินทาง 17 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2563

Code NI53
Country อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N
Start From 19,999
Detail Download PDF