อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N

เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี  - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ - ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
 

 

เดินทาง 09 กุมภาพันธ์ - 03 พฤษภาคม 2563

Code IN53
Country อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N
Start From 15,999
Detail Download PDF