จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน3คืน

จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน3คืน

เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบีงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เมืองอู่หลง –  เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง -เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์

 

 

เดินทางวันที่ 5 ธันวาคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

Code CNAng43
Country
Start From 14,999
Detail Download PDF