เกาหลี ชุนชอน โซล 5 วัน 3 คืน

เกาหลี ชุนชอน โซล 5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท  - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ย่านอิกซอนดง -  ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ฮุนได เอ้าท์เลท – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

 

เดินทาง  06-10 ธ.ค. 62

Code SS53
Country เกาหลี ชุนชอน โซล 5 วัน 3 คืน
Start From 21,999
Detail Download PDF