ตุรกี 8 วัน 5 คืน

ตุรกี 8 วัน 5 คืน

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง  - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ -เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต 
 

 

เดินทาง 05 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562 

Code IT85
Country ตุรกี 8 วัน 5 คืน
Start From 29,999
Detail Download PDF