ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

ดิสนีย์แลนด์–เซินเจิ้น–ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D-หลอหวู่–วัดกวนอู–จูไห่–สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาดใต้ดินกงเป่ย-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Code HK01
Country ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่
Start From 12,999
Detail Download PDF