ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ - สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง -   จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ -  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

 

เดินทาง 04 - 16 เมษายน 2563

Code JP64
Country ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
Start From 35,999
Detail Download PDF