นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน

นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ-ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน-เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

 

เดินทางวันที่ 19 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563

Code TKYM63
Country นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน
Start From 25,999
Detail Download PDF