ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N

นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท 
 
เดินทาง 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563
 

Code asd
Country ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N
Start From 27,999
Detail Download PDF