มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์7D5N

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์7D5N

อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- Husky Park - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส -จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต  - SAPSAN EXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พระราชวังฤดูหนาว-กาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า  - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก -มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด -  อิสตันบูล 

 

เดินทาง ธันวาคม - เมษายน 2563

Code ฟหกดเ
Country มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7D5N
Start From 47,888
Detail Download PDF