จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 3คืน

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 3คืน

เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)-เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ -เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)

 

เดินทางวันที่ 12 ถึง 25 ธันวาคม 2562

Code CND3N
Country
Start From 13,999
Detail Download PDF