อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก - วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  - วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
 

 

เดินทาง 21 ธันวาคม - 27 มิถุนายน 2563

Code IN43
Country อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน
Start From 12,999
Detail Download PDF