เตหะราน คาซาน

เตหะราน คาซาน

เตหะราน - พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช - ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน - อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน 

เดินทาง 23 พฤศจิกายน - 3 มกราคม 2563

Code ฟหกด
Country เตหะราน คาซาน
Start From 40,999
Detail Download PDF