ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิ คาจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ  - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - อิออน 

 

เดินทาง 01 - 31  ธันวาคม 2562

 

Code TK53
Country
Start From 24,999
Detail Download PDF