เวียดนาม ฮานอย ซาปา

เวียดนาม ฮานอย ซาปา

กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – ลากไก - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ลากไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ 

 

เดินทาง วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2563

 

Code ฟฟ
Country เวียดนาม ฮานอย ซาปา
Start From 10,500
Detail Download PDF