ญี่ปุ่น คาราคุระ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น คาราคุระ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

พระใหญ่คามาคุระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน - ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ
 

 

เดินทาง 19 ธันวาคม - 16 มีนาคม 2563

Code KA53
Country ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน
Start From 31,999
Detail Download PDF