โตเกียว ฟูจิ ไอไดบะ 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ ไอไดบะ 5 วัน 3 คืน

ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว    ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 

 

 

เดินทาง 21 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2562 

Code TO53
Country
Start From 30,999
Detail Download PDF