นาโกย่า ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์-ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่ – ริงกุเอ้าท์เล็ท-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

 

เดินทาง 17 ธันวาคม - 19 มีนาคม 2563

Code NT63
Country นาโกย่า ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน
Start From 30,999
Detail Download PDF