จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) -ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา

 

เดินทางวันที่  5 ถึง 29 ธันวาคม 2562

Code CHAINA6N4D
Country จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน
Start From 22,999
Detail Download PDF