เซนได ไอสุ 5 วัน 3 คืน

เซนได ไอสุ 5 วัน 3 คืน

ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท 

 

 

เดินทาง 08 กุมพาพันธ์ - 21 มีนาคม 2563

Code SE53
Country เซนได ไอสุ 5 วัน 3 คืน
Start From 35,999
Detail Download PDF