ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights-เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)-นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

เดินทางวันที่ 16 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

Code ็HG3D3N
Country
Start From 13,999
Detail Download PDF