โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ  - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ - ลานสกี - โอซาก้า  - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท

 

เดินทาง 10 มกราคม - 21 มีนาคม 2563

Code OS53
Country โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน
Start From 31,999
Detail Download PDF