ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ 5 วัน 3 คืน

สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ 

 

10 มกราคม 2563 - 21 มีนาคม 2563

 

Code yp23
Country ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ 5 วัน 3 คืน
Start From 31,999
Detail Download PDF