ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน

ชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง   - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ -  โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เมืองโทยะ -  ทะเลสาบโทยะ - ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -  เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

 

 

เดินทาง 10 มกราคม - 04 มีนาคม 2563 

Code HO53
Country ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน
Start From 39,999
Detail Download PDF