โนโบริเบทสึ โอตารุ 5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ โอตารุ 5 วัน 3 คืน

ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street - ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี  เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด - อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

 

 

เดินทาง 27 พฤศจิกายน - 08 มกราคม 2563

Code no53
Country โนโบริเบทสึ โอตารุ 5 คืน 3 วัน
Start From 37,999
Detail Download PDF