ไคโร กีซ่า เมมฟีส ซัคคาร่า อัสวาน อาบูซิลเบล คอมออมโบ เอ็ดฟู ลักเซอร์ 8 วัน 5 คืน

ไคโร กีซ่า เมมฟีส ซัคคาร่า อัสวาน อาบูซิลเบล คอมออมโบ เอ็ดฟู ลักเซอร์ 8 วัน 5 คืน

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า-ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ-คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์ -ลุ๊กซอร์ – ไคโร-ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอีปย์

เดินทางวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 4 มกราคม 2563

Code EG8D5N
Country ไคโร กีซ่า เมมฟีส ซัคคาร่า อัสวาน อาบูซิลเบล คอมออมโบ เอ็ดฟู ลักเซอร์ 8 วัน 5 คืน
Start From 60,999
Detail Download PDF