เวียดนามกลาง

เวียดนามกลาง

ดานัง  - เว้ - พระราชวังโบราณ - ตลาดดองบา - เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ –ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – ดานัง – สะพานมังกร  (B/L/D) - ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –  อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - บานาฮิลล์ - ดานัง – ตลาดฮาน 

 

เดินทาง 22 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2562

Code vt21
Country
Start From 12,500
Detail Download PDF