เกาหลี ยงอิน โซล 5 วัน 3 คืน

เกาหลี ยงอิน โซล 5 วัน 3 คืน

ลานสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง- คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงิน - วอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

เดินทาง 04 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2562

Code yi53
Country เกาหลี ยงอิน 5 วัน 3 คืน
Start From 16,999
Detail Download PDF