อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน

อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน

โซลทาวเวอร์ – THE GARDEN OF MORNING CALM - ลานสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค - ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิสดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

เดินทาง 28 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562

Code is53
Country
Start From 14,999
Detail Download PDF