เฉิงตู การ์เชียร์

เฉิงตู การ์เชียร์

เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างซอยแคบ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน - อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย (ราคาทัวร์รวมนั่งกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเยี้ยน - ภูเขาหิมะซีหลิง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งเช้าขึ้น-ลง) - ลานสกี - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

 

เดินทา 2 ธันวาคม - 9 ธันวาคม 2562

Code ch12
Country เฉิงตู การ์เชียร์
Start From 13,999
Detail Download PDF