ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5 วัน 3 คืน

ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5 วัน 3 คืน

พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง -     ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง - พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร - พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร  - พาโร

 

เดินทาง 05 ธันวาคม - 03 มกราคม 2563

Code pt53
Country ภูฏาน 5 วัน 3 คืน
Start From 54,900
Detail Download PDF