เที่ยวคุ้ม ราคาประหยัดที่ตุรกี 9 วัน 7 คืน

เที่ยวคุ้ม ราคาประหยัดที่ตุรกี 9 วัน 7 คืน

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้าเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบาหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-TAKSIM SQUARE

Code tr97
Country
Start From 27,999
Detail Download PDF