เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน

อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า- Bronze horseman-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)-เรือตัดน้ำแข็ง–มอสโคว์- พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม- METRO- IZMAILOVSKY MARKET-มอสโคว์ –อาชกาบัต
 

เดินทางวันที่ 7 ธันวาคม ถึง 4 เมษายน 2563

Code RUSSIA8D6N
Country เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน
Start From 63,999
Detail Download PDF