จีน เสิ่นหยาง จี่ลิน ฮาร์บิน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6วัน4 คืน

จีน เสิ่นหยาง จี่ลิน ฮาร์บิน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6วัน4 คืน

- เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน-เมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-เมืองฮาร์บิ้น - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน -  ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน -ร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจง  

 

เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม-21 กุมภาพันธ์ 2563 

Code cn64
Country จีน เสิ่นหยาง จี่ลิน ฮาร์บิน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6วัน4 คืน
Start From 19,999
Detail Download PDF