จีน คุณหมิง แปะก๊วยพันปี ผานโจว   4 วัน 3 คืน

จีน คุณหมิง แปะก๊วยพันปี ผานโจว 4 วัน 3 คืน

เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน    -  สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย  - ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ 

 


  เดินทาง 1-30 พฤศจิกายน 2562

Code CN55
Country
Start From 9,999
Detail Download PDF