มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

MCT มัสกัต- มอสโคว์ -  มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม-ถนนอารบัต-ชมเซอร์คัส       -  พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ- เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก    - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค  HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด–เรือรบหลวงออโรร่า -Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มอสโคว์  -  มอสโคว์ –METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์

 

เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม 2563
                                                                      

Code RS02
Country มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
Start From 40,999
Detail Download PDF