จีน จางเจี้ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่นหวง 6 วัน 5 คืน

จีน จางเจี้ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่นหวง 6 วัน 5 คืน

เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลิฟท์แก้วไป๋หลง -  แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย   -  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ -  เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 

     
เดินทางวันที่ 4-27 ธันวาคม 2562

Code Cn109
Country จีน จางเจี้ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่นหวง 6 วัน 5 คืน
Start From 15,999
Detail Download PDF