จีน จางเจี้ยเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

จีน จางเจี้ยเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

- เมืองฉางเต๋อ - ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย -  ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 

 

     เดินทางวันที่ 6-29 ธันวาคม 2562

Code CN55
Country
Start From 11,999
Detail Download PDF