ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ  5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ 5 วัน 3 คืน

นาริตะ - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ -  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  -  ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ  -    นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - อิออน  - นาริตะ

 

เดินทางวันที่ 30 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2562
 

Code JP62
Country ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ 5 วัน 3 คืน
Start From 24,999
Detail Download PDF