จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน

จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน

- เมืองจิ่วจ้ายโกว -  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)  -  เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน  -  เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ 

เดินทาง 9 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

Code CN62
Country
Start From 14,999
Detail Download PDF