ทัวร์ดูไบ 5 วัน

ทัวร์ดูไบ 5 วัน

ดูไบ-ขึ้นตึก DUBAI FRAME - ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตส์พาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM- MALL OF EMIRATES - ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตส์พาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM- MALL OF EMIRATES - ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL น้ำพุเต้นระบำ   -

 

เดินทางวันที่ 6 ถึง 17 กันยายน 2562

Code DB03
Country ทัวร์ดูไบ 5 วัน
Start From 26,900
Detail Download PDF