เกาหลี ฮวาชอน โซล 5 วัน 3 คืน

เกาหลี ฮวาชอน โซล 5 วัน 3 คืน

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM - ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค  -  ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส   ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

 


  เดินทางวันที่ 6 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563


 

Code KR5
Country เกาหลี ฮวาชอน โซล 5 วัน 3 คืน
Start From 16,999
Detail Download PDF