จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – วัดเจ้าแม่กวนอิม– เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง - เมืองคุนหมิง– วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย

 

เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

Code China001
Country จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน
Start From 11,999
Detail Download PDF