ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

– ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา  VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights  - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง  - 

 

    
    เดินทางวันที่ 13 กรกฏาคม ถึง 14 ธันวาคม 2562

Code HK02
Country ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
Start From 13,999
Detail Download PDF