อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

ทะเลสาบดาล  -  กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า  -  ทุ่งดอกแซฟรอน - สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  -   เมืองเดลี - เมืองอัครา -  ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท  -

 

    เดินทางวันที่ 6 กันยายน ถึง 3 พฤศจิกายน 2562

Code IN02
Country อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน
Start From 27,999
Detail Download PDF