อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท  -  ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - 

 

 เดินทางวันที่ 13 กรกฏาคม ถึง 13 ธันวาคม 2562

Code IN01
Country อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน
Start From 19,999
Detail Download PDF